WAT IS EEN ULTRA-LIGHT VLIEGTUIG (ULM)?


Een Ultra-Light is een modern licht vliegtuig dat zich onderscheidt van een ander type vliegtuig door zijn maximum startgewicht. De ULM (Ultra Light Motorised Aircraft), heeft een maximum toegelaten gewicht bij opstijgen van 300 kg voor een ULM-éénzitter en 450 kg of 472,5 kg) voor een met parachute uitgeruste ULM-twee-zitter).

De huidige technologie van de derde generatie Ultra-Light vliegtuigen biedt door hun vederlichte constructie, hun betrouwbare viertaktmotoren, hun milieuvriendelijkheid en hun eenvoudig onderhoud een betaalbaar alternatief op het vliegen als PPL- of LAPL-piloot.

De milieuvriendelijkheid uit ook zich in de geringe geluidslast, want éénmaal in de lucht hoort men de Ultra Light amper, en een zuinig verbruik van ongelode autobenzine of UL91. UL91 is loodvrij en specifiek ontwikkeld voor luchtvaart.

Door de combinatie van weinig gewicht met toch een krachtige motor is de ULM in staat om op te stijgen en te landen op vliegveldjes die korter zijn dan 300 meter. De moderne ULM-vliegtuigen zijn vaak uitgerust met een parachute, zodat bij een calamiteit het hele vliegtuig met passagiers veilig naar de grond kunnen zakken.

De meest moderne ULM-vliegtuigen kunnen vliegen met snelheden tot 250 km/u en zijn uitgerust met de modernste instrumenten, zodat ze zich snel en veilig door het luchtruim kunnen verplaatsen. De Belgische ULM-Federatie (BULMF) organiseert regelmatig prachtige clubuitstappen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

ULM Scholing


De laatste jaren is onder de motorvliegers ook de tak van Ultra-Light vliegen razend populair geworden. Vliegclub Ursel biedt met EBULM@VCU ook een opleiding ULM-Piloot aan. Een deskundig team van grond- en vluchtinstructeurs staat voor u klaar.

Heb je vragen ? Stuur een mailtje naar ulm@vliegclubursel.be

Vliegopleiding ULM


Voor het behalen van een oefenvergunning, moet de kandidaat piloot eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: een geneeskundig attest en het volgen van de theoretische en praktische opleiding.

Het geneeskundig attest
Het spreekt voor zich dat ook elke ULM piloot medisch geschikt moet zijn. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een doorsnee fit persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Het dragen van een bril is in de meeste gevallen geen belemmering.
Er zijn meerdere erkende geneesheren (Authorised Medical Examinar, AME) of geneeskundige centra waar U terecht kan. Als ULM piloot dient U een medisch attest ULM (klasse 4) te ondergaan. Meer info en het aanvraagformulier kan u vinden op de website van de FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/geneeskundig_attest.
Voor een medisch attest voor ULM (klasse 4), kunt u rechtstreeks terecht bij de doktoren vermeld in de volgende lijst van AME’s: https://mobilit.belgium.be/nl/resource/aeromedical_examiners

Engelse test
Elke piloot die gebruik wenst te maken van de radio (verplicht op de meeste vliegvelden) moet zijn kennis van de Engelse taal demonstreren in een specifieke test (ELPT). Een attest van operationele taalkennis Engels wordt behaald bij het slagen van deze test bij een erkende school of instelling. Ook binnen Vliegclub Ursel wordt deze test geregeld georganiseerd.

De opleiding
De opleiding in onze club leidt kandidaat piloten op om veilig en efficiënt te vliegen onder normale weersomstandigheden met goede zichtbaarheid (VFR - Visual Flight Rules).

De opleiding bestaat uit een theoretische en een praktische opleiding. Beide opleidingen kunnen eventueel gelijktijdig gevolgd worden bij Vliegclub Ursel vzw.

Het programma van de theoretische opleiding omvat:

 • Aerodynamica en Vliegtechniek
 • Instrumenten
 • Vliegtechniek
 • Motoren (Rotax) en schroeven
 • Algemene Luchtvaartwetgeving met specifiek ULM regelgeving
 • Meteorologie
 • Navigatie
 • Radio (optioneel)

Deze theoretische opleiding wordt modulair aangeboden. U kunt het gehele jaar instappen bij de module die op dat moment wordt gegeven. Zie het programma hierboven. Elk vak is een module. Ook als u door omstandigheden een module mist, kunt u deze alsnog volgen zodra de module weer aan de beurt is. Deze theorieopleiding omvat ongeveer 60 uren.

Voor het examen ULM-piloot is geen specifieke kennis voor het gebruik van de radio vereist. Echter het gebruik van de radio is op de meeste vliegvelden verplicht. Daarom worden naast de standaard theorie ook periodiek radiocursussen georganiseerd binnen Vliegclub Ursel. De radiocursus wordt afgesloten met een examen bij de FOD Mobiliteit in Brussel. Ook het onderdeel Luchtvaartwetgeving wordt daar afgesloten met een examen. De andere theorieonderwerpen met name Aërodynamica, Meteorologie en Techniek van het vliegen worden ondervraagd tijdens het praktisch examen door een examinator.

De praktische opleiding bestaat uit de vliegopleiding en de basisopleiding radiocommunicatie. De minimumleeftijd om te starten is 16 jaar.

Samen met je instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kunnen om zelfstandig een ULM te besturen. Het ULM-vliegtuig van Vliegclub Ursel is een zeer betrouwbare FK9, één van de beste opleidings-toestellen in zijn soort. Het toestel is gemakkelijk te vliegen, veilig en vergevingsgezind voor beginnende piloten. Na +/- 20u en afhankelijk van je leerritme, zal de instructeur je alleen laten vliegen rond het vliegveld. Je eerste SOLO-Flight, een zalig gevoel om alleen, onder toezicht van de instructeur, een Ultra-Light vliegtuig te besturen. Tussenin zal je regelmatig vluchten uitvoeren met je instructeur, die je de nodige knepen van navigatie en vliegplanning zal aanleren en je voorbereidt op je praktisch examen. De praktische opleiding wordt afgesloten met een proefexamen af te nemen door je instructeur. Als je instructeur overtuigd is van je vliegvaardigheden en na het slagen in het theoretisch examen Reglementen en een Solo-Navigatie, zal hij een examenaanvraag indienen.

Exameneisen ULM volgens het KB van 25 mei 1995


 • Geslaagd zijn met minimum 75% voor het examen Luchtvaartreglementering bij het Directoraat Generaal van de Luchtvaart. Dit zijn 20 meerkeuzevragen.
 • Theoretisch proef in (Aërodynamica, Weerkunde en Techniek van het vliegen). Deze proef wordt voor het praktisch examen afgenomen door de examinator meestal aan de hand van een 30-tal meerkeuzevragen. Je dient minimaal 70% te behalen.
 • 10 opstijgingen en 10 landingen alleen aan boord van een ULM.
 • 3 landingen op minder dan 20 meter van een doel
 • 1 landing op minder dan 30 meter van een doel vanaf 200 meter hoogte met motor op traagloop.
 • 1 overtrek.
 • Een Solo navigatievlucht tussen 2 punten van ten minste 35 km, onder toezicht van de ULM-monitor.

Na het behalen van dit examen moet de ULM-piloot in totaal 30 solo-vlieguren (10 uur indien PPL-brevet nog geldig is) opgebouwd hebben en een checkvlucht maken met instructeur voordat passagiers meegenomen mogen worden. Vanaf dan kan je je passagier mee laten genieten van de driedimensionale vrijheid in de lucht en kan je reisjes maken in binnen- en buitenland, zodra ook de licentie voor radiocommunicatie is behaald.

Team


Theoretische opleiding

 • Peter Hoffmann (Aerodynamica, Instrumenten, Vliegtechniek, Motoren)
 • Rudi Niessen (Luchtvaartreglementering, Meteorologie)
 • Fritz Gallein (Navigatie)
 • Roeland Vandekerkhove (Radio, voorbereiding op ELP Test)

Praktijkopleiding

 • Levien de Putter
 • Peter Hoffmann
 • Iwan Royon