Vliegschool of DTO


De vliegschool in Ursel kent reeds een lange geschiedenis. Onder de vroegere nationale luchtvaartwetgeving werd dit een Registered Facility of kortweg RF genoemd. Bij het in voege treden van de Europese Luchtvaartwetgeving in October 2014 werden alle vliegscholen, zowel professionele als deze voor het recreatief vliegonderricht hernoemd tot Approved Training Organisation of ATO. Dit betekende concreet dat alle training manuals door de luchtvaartautoriteit moesten goedgekeurd worden. Maar het betekende ook dat men een enorme structuur moest uitbouwen.

Na enige tijd ondervond men dat dit voor een vliegschool gekoppeld aan vliegclub, waar de meeste beheerfuncties uitgeoefend worden in de vrije tijd, dit toch wel een iets te logge structuur was met teveel wettelijke vereisten die gekoppeld zijn aan een ATO. Toen heeft men binnen Europa een nieuwe structuur voorgesteld waar men niet "approved" moet zijn, maar men kan verklaren dat men een vliegschool voor de recreatieve luchtvaart wil oprichten. Daarom wordt dit een Declared Training Organisation of DTO genoemd. Dit heeft uiteraard beperkingen zodat niet alle vliegopleidingen zoals instrument vliegen kunnen gegeven worden in een DTO.

De vliegschool in Ursel werd dan herdoopt tot BE.DTO.106 of als titel EBUL-DTO. De naam EBUL klinkt misschien wat raar in de oren, maar is de officiële vliegveldnaam die door de internationale luchtvaartorganisatie wordt gegeven. De E komt van Europe, de B van Belgium en UL twee letters die voorkomen in de stad of dorp waar het vliegveld gelegen is, dus UL van Ursel. De Europese luchtvaartwetgeving heeft binnen de DTO wel één belangrijke peiler behouden en dat is het veiligheidssysteem of in het jargon, het Safety Management System.

Een DTO wordt geleid door een DTO verantwoordelijke en een Hoofd van de Training, bijgestaan door een Hoofd van de theoretische opleiding en een Hoofd van de vliegopleiding.

Daarnaast hebben we ook een pool van theoretische onderrichters en vliegonderrichters. Binnen de DTO hebben we momenteel 11 grondonderrichters en 13 praktijkonderrichters.

De theoretische lessen worden telkens op zaterdagvoormiddag gegeven. EBUL-DTO biedt de cursussen Privaat Piloot -PPL(A), Recreatief Piloot - LAPL(A), nachtvlucht in visuele vliegomstandigheden en de module acrobatie aan.

Team


Beheer van de Vliegschool

 • DTO verantwoordelijke: Emmanuel De Craene
 • Hoofd van de training: Dany Claeys
 • Hoofd van de theoretische opleiding: Wouter Sonck
 • Hoofd van de vliegopleiding: Daniel Poelman

Grondonderrichters

 • Frederick De Croppe
 • Philippe Barbaix
 • Lode Blondeel
 • Wouter Sonck
 • Serge Audenaert
 • Raoul Lemeur
 • Anton De Coster
 • Robin Baudewyns
 • Jocelyn De Wever

Praktijkonderrichters

 • Daniël Poelman
 • Dany Claeys
 • Emmanuel De Craene
 • Wouter Sonck
 • Evi Coppenolle
 • Pieter-Jan De Coninck
 • Maxime De Raes
 • Roland D'Hertoge
 • Stefan De Sutter
 • Martijn Denecker
 • Dominiek Mulier
 • Anneleen Smits
 • Steven Taildeman
 • Freek Van Hyfte
 • Frederik De Croppe
 • Frank Vercruyssen
 • Pepijn Haeck