Privacy beleid


Met dit privacy-beleid willen we u informeren over de informatie die over u wordt verzameld, de doeleinden waarvoor we die informatie kunnen gebruiken en de wijze waarop die informatie kan worden gecorrigeerd of gewijzigd.

De termen in dit privacy-beleid die met een hoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd in de Algemene voorwaarden.

1. Verzamelde informatie en gebruik ervan

De persoonsgegevens die u aan 'Vliegclub Ursel' verstrekt, worden verwerkt in een database die door ons wordt beheerd. Wij gebruiken deze gegevens om de gevraagde transacties uit te voeren en voor marketingdoeleinden.

Onder 'Persoonsgegevens' verstaan we uw naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke informatie. Deze informatie wordt verzameld wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, bepaalde velden invult, een offerte aanvraagt of aan een wedstrijd deelneemt.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door externe verwerkers (d.w.z. derden die diensten aan ons leveren, zoals transportbedrijven, klantenservicecentra, koeriers), maar alleen voor zover dat nodig is voor onze online activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of overdragen aan noch delen met andere derden dan entiteiten van 'Vliegclub Ursel' en externe verwerkers, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

2. Correctie of doorhaling van uw gegevens

U kunt uw Persoonsgegevens altijd opvragen door ons te mailen op info@vliegclubursel.be. Uw Persoonsgegevens kunnen via ditzelfde e-mailadres worden gewijzigd of geschrapt als daar wettelijke gronden voor zijn. Bovendien kunt u via dit e-mailadres altijd vragen dat men geen contact meer met u opneemt voor 'direct marketing'-doeleinden.

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

'Vliegclub Ursel' doet al het redelijke om uw Persoonsgegevens te beschermen.

De servers zullen worden ondergebracht in Antwerpen (België) door Nucleus NV, een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.

4. COOKIES en andere technologieën

De Site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een webserver naar uw browser worden verzonden en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies over het algemeen om uw bezoeken aan onze Site te kunnen volgen. Indien nodig zullen wij uw toestemming vragen om cookies te gebruiken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen om deze al dan niet te aanvaarden. U kunt ook instellen dat alle cookies worden geweigerd. In het laatste geval is het mogelijk dat u niet alle diensten van de website kunt gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar ons beleid inzake cookies en naar www.allaboutcookies.org.

5. Minderjarigen

Het is minderjarigen (jonger dan 18) niet toegestaan Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zij kunnen de diensten van deze Site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of voogd en alleen met hun toestemming.

'Vliegclub Ursel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Site door kinderen en minderjarigen en behoudt zich alle rechten voor om prijsaanvragen door kinderen of minderjarigen te weigeren.

6. Links naar andere websites

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacypraktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy-beleid van toepassing is waarover 'Vliegclub Ursel' geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

7. Instemming met het privacy-beleid

Dit privacy-beleid bevat alle informatie die nodig is om ervoor te kiezen deze Site al dan niet te gebruiken en ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Door de Site te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u het privacy-beleid en geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken zoals in dit privacy-beleid beschreven.

8. Vragen over dit pravacy-beleid

Dit is het privacy-beleid van 'Vliegclub Ursel VZW' met maatschappelijke zetel te Urselseweg 183a - 9910 Aalter, België.

Als u vragen hebt over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres info@vliegclubursel.be.